ترجمه راهنماهای
فنی
نشر رومیزی محلی سازی
   
  ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL РУССКИЙ                             
   
تماس با ما

نشانی ما بدین شرح می باشد:

PRISMA s.r.l.
Piazza G. Savonarola 3/3
16129 Genova (GE)
+39-010-582795 :
تلفن
 

همچنین می توانید برای ما به این نشانی ایمیل (فیبر نوری) نیز ارسال کنید:جهت ارسال فکس در تمام طول 24 ساعت شبانه روز:

+39-010-5702057 (فاكس)


   
   
   © 2008 PRISMA srl - P.zza G. Savonarola, 3/3 - 16129 Genova (GE) - ITALY - P.IVA/VAT IT03125860100