ترجمه راهنماهای
فنی
نشر رومیزی محلی سازی
   
  ITALIANO ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL РУССКИЙ                             
   
درخواست قیمت

اگر مایل هستید با مسئولین شرکت به طور مستقیم صحبت کنید، لطفاً به صفحه تماس با ما بروید، در آن صفحه اطلاعات لازم برای تماس با ما را خواهید یافت.
 

محافظت از اطلاعات شخصی

لطفاً برای آشنا شدن با شیوه های جاری ما در خصوص اطلاعات شخصی دریافتی از مشتریان احتمالی، اطلاعات لازم را که مطابق با بند 13 مصوبه قانونی شماره 196 مورخ 30 ژوئن 2003 در زمینه "مقررات محافظت از اطلاعات شخصی" است، مطالعه بفرمایید.
 
   
   
   © 2008 PRISMA srl - P.zza G. Savonarola, 3/3 - 16129 Genova (GE) - ITALY - P.IVA/VAT IT03125860100